OLV
BannerHome | Over ons | Contact | Bestuur

 

 

Reader Laad hier u reader

 

 

 

 

 

 

 

Grote Huis en Eierveiling

Het huis aan de Dorpsstraat 54 werd in 1863 gebouwd door de firma Hartog in opdracht van Simon Dirkz. Goede. Het huis is gebouwd in een sobere eclectische trant. Het huis is van zeer hoge waarde als cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard voorbeeld van voorname 19e eeuwse bouwkunst op het platteland. Als zodanig is het in Landsmeer zeldzaam.
In dit huis, nu Rijksmonument, bevindt zich nog een originele stijlkamer met marmeren schouw. Oorspronkelijk bevonden zich onder het huis eierputten waarin één miljoen eieren opgeslagen konden worden.
In landsmeer staat dit huis bekent als “Het Grote Huis” met als markante bewoners in het verleden, S.S. Goede met als bijnaam “Meester de Wit” en Piet Goede met de bijnaam “Piet Plastic of Piet van Lohman”.Dit woonhuis werd 25 april 1850 door Dirk Luykasz. Goede overgedragen aan zijn zoon Sijmon Dirksz. Goede, die in 1863 het Grote Huis ervoor liet bouwen. Sindsdien deed het dienst als kaaspakhuis en het werd 29 juli 1900 's middags te half drie door brand verwoest.
Personen van links naar rechts: Sijmon Dirksz. Goede, Klaas Simonsz.. Goede, Lucas Simonsz.. Goede, Jacob Simonsz.. Goede, Simon Simonsz.. Goede, Mevrouw Geertje Goede-Slegt, Neeltje Simons Goede, dienstmaagd, niet bij name bekend.

Op deze plek was rond 1900 en volgende jaren, het centrum van de Landsmeerse eierindustrie gevestigd. De koek- en beschuitindustrie uit de Zaanstreek had grote belangstelling voor de Landsmeerse pluimvee industrie. Vooral de eendeneieren hadden hun warme belangstelling. Daar geforceerde koeling nog niet bekend was, zocht men naar wegen om de eieren houdbaar te houden, zodat men ze kon bewaren en kon verkopen als de prijs gunstig was. De eieren werden in lijnolie gedompeld om ze af te sluiten van de buitenwereld en zo hun houdbaarheid te verhogen, een omslachtig karwei. Eierschalen zijn namelijk poreus en lucht doorlatend. Later werd een betere methode uitgevonden. Het onderdompelen van de eieren in kalkwater. De kalk dichtte de poriën van de eierschaal en het ei werd langdurig houdbaar mits het onder gedompeld bleef in het kalkwater. Om enig inzicht te geven in de aantallen eieren die in die jaren werden omgezet een kleine tabel.

1879 - 3.500.000 eieren
1890 - 3.250.000 eendeneieren en 1.500.000 kippeneieren
1895 - 6.000.000 eendeneieren en 2.500.000 kippeneieren
1899 - 10.000.000 eendeneieren en 8.000.000 kippeneieren
1908 - en daarop volgende jaren, werden meer dan 30.000.000 eieren per jaar verhandeld.
2016 - 3.000.000 eieren per dag


Het Grote Huis


De Landsmeerse eierveiling omstreeks 1925. Deze veiling was schuin achter het Grote Huis.

Op deze luchtfoto uit 1933 zien we het Grote Huis uiterst rechts. De eierveiling rechts in het midden net achter het houten gebouwtje en is net als het Grote Huis nog steeds aanwezig, net zoals midden in de foto, café Koek. De overige bebouwing is gesloopt en vervangen door andere bebouwing.

Dit eierpakhuis stond achter het Grote Huis, Het pakhuis is in 1975 gesloopt, er werd een nieuw bedrijfspand gebouwd. Nu is daar de kinderopvang Kids II gevestigd.

Een beeld van ongeveer 1925. Het eierpakhuis van de achterzijde gezien. Op de achtergrond de achterzijde van het Grote Huis en uiterst rechts nog net een glimp van de Eierveiling. Het pakhuis was goed over water bereikbaar. Waar nu de boot vaart is thans de Sportlaan.

De jaren die daarna volgden werden die aantallen alleen nog maar groter. Er werd zelf een eierveiling opgericht. Het groeiende aantal eenden en kippen veroorzaakte een grotere vraag naar voeders voor deze dieren. Men ging over tot het voeren van “Nest”(ondermaatse vis) en “Puf” (visafval). De gebroeders Pieter en Jacob Goede Drikz. Lieten daartoe een stalen motorboot bouwen, met de naam “Pietertje”,om vis uit Volendam en IJmuiden te halen. Later ging men ook mosselen voeren.

Een foto uit 1933, op de voorgrond Lieven Pieter Sneek met het sorteren van de eieren. De eieren werden verpakt in lange kisten en gebet in houtwol.

In 2016 is er bijna niets meer van deze industrie terug te vinden. Er is nog één eierverwerkende industrie in Landsmeer. Adriaan Goede B.V., een toon aangevend bedrijf in de wereld dat in 1895 werd opgericht. Daar verwerkt men per dag 3.000.000 eieren.

NH-Kerk

N. H. Kerk - 1904
Dorpsstraat 28
Landsmeer

Brug

Dorpsstraat - Noordeinde
Brug "Dikke Jan"
Men kijkt op de Dorpsstraat 2